FMJK besöker EMJK-RapidH0

Besök av FMJK igen. Trevligt att vi besöker varandra någon gång per år för att se vad som hänt sedan sist men också prata en hel del.

Hos EMJK-RapidH0 har det hänt mycket vad gäller landskap och miljöer. Ställverken går också framåt men syns inte så mycket på ovansidan.