Järnvägskorsning

Mitt första Arduino projekt blev att hantera signaler och bommar vid en järnvägskorsning. Med en startsats så finns alla komponenter som krävs för en prototyp.

Videon visar hur signaler blinkar och lyser vid olika tidpunkter i en sekvens. Servot styr bommarna. Här krävs en utväxling 2:1. Om servot bara ska gå 90 grader i långsam hastighet tror jag rörelsen blir för ryckig. Tanken är att ett servo ska hantera bägge bommarna. Då krävs i alla fall någon typ av mekanisk överföring.

Vad gäller signaler så finns i dagsläget viss förbättring att göra. ”Dödskallen” kan den mjuka växlingen i vissa lägen försvinna. Går ex från blink till fast sken alldeles för snabbt. Allt beroende på var i blinksekvensen man är när fast sken ska visas. Har en del ideer på hur man ska lösa det.

bommar för Arduino innehåller källtext samt Fritzing fil. Inte perfekt på något sätt men fungerar, Testat med Arduino Duo och Arduino Nano.

Nästa version är tänkt att innehålla DCC kod. Den ska göra att sekvensen ska kunna startas med ett DCC kommando i stället för tryckknapp. Vet inte om det är koden eller hårdvaran som gör att jag inte kan läsa någon DCC signal alls. Men det ska lösas med tiden.