Bilbatteri övervakning

Nu gäller det att hålla lite koll på batterier i bilarna. Hittade lite program på internet som jag använt som bas. Använder ESP8266 kort som har inbyggt WiFi. Till detta har jag anslutit en ”voltage sensor” som är en enkel spänningdelare och en 16×2 LCD display.

Funktionen är som följer:
Spänning mäts in på A0 ingången via en spänningsdelare som klarar 0-25V. Spänningsvärdet visas på display samt ett HTTP meddelande byggs upp och skickas till en av mina webserverar. Meddelande skickas var 15:de minut. I meddelandet finns även luftfuktighet och temperatur med. Dessa värden mäts med DHT22. Detta gör att jag kan se laddning var jag än befinner mig. Med fjärrstyrda brytare kan jag slå på/av laddning enkelt.

Material:

ArtikelInköpCa pris
AZDelivery HD44780 16×2 LCDAmazon75:-
DollaTek 5 st max 25 VAmazon60:-
AZDelivery NodeMCU Lolin V3-modul ESP8266 ESP-12F WIFIAmazon93:-
DHT22Amazon100:-
CigarettuttagBiltema50:-

Till detta tillkommer lite kopplingstråd. Räknar med att en komplett installation kostar ca 400:-

Programmet:
Programmet ansluter till WiFi och skickar information den vägen, Systemet kan i det här utförande inte ta emot kommandon. Detta kan tänkas ändras i en framtid.
Enheten har ett antal fördefinerade nätverk som den försöker ansluta till. Om förbindelsen bryts så försöker ny anslutning skapas.

Att skicka data via Wifi är inte ett krav då en display finns. Där visas samma information som skickas till en server. Dock förenklas saker med en server. Ex skulle larm kunna skapas för olika situationer.

Om registrerade värden är äldre än 1 dag kommer ett varningsmeddelande att visas i grafen. Att värden är gamla kan vara normalt om ingen enhet är igång. Annat fel kan vara att strömförsörjningen inte fungerar eller enheten har stannat. Andra meddelanden i grafen kan vara hårdkodad information.

Diverse modifieringar i koder, både webbsida och ESP8266, sker lite då och då. Mest är det webbsidor som modifieras med ny information eller förenkling.

Nu finns lite funktioner för att kunna ge kommandon till enheten. Den kan starta om, göra en uppdatering till databasen och även visa lite systeminformation. Detta sker med HTTP kommandon. Nästa sak är att kunna göra uppdateringar trådlöst men det är inte färdigt än.

Aktuell sida för Corvette
Aktuell sida för Pontan
Sida med samtliga grafer i systemet