Banana Pi

Så har man skaffat en Banana Pi dator också. Mycket imponerande. Mycket snabbare än en Raspberry Pi. Snabbare CPU och mer minne.
Har installerat JMRI på den. Görs på samma sätt som för Rapsberry Pi. Har också installerat Unifi controller för trådlöst nätverk. En enkel instruktion finns på http://erikvanpaassen.tweakblogs.net/blog/10024/turning-a-raspberry-pi-into-a-unifi-controller-appliance.html. I korthet så gjorde jag som följer

sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java7-jdk
sudo mkdir /opt/mongodb
cd /opt/mongodb
sudo wget https://github.com/brice-morin/ArduPi/blob/master/mongodb-rpi/mongo/bin/bsondump?raw=true -O bsondump
sudo wget https://github.com/brice-morin/ArduPi/blob/master/mongodb-rpi/mongo/bin/mongo?raw=true -O mongo
sudo wget https://github.com/brice-morin/ArduPi/blob/master/mongodb-rpi/mongo/bin/mongod?raw=true -O mongod
sudo wget https://github.com/brice-morin/ArduPi/blob/master/mongodb-rpi/mongo/bin/mongodump?raw=true -O mongodump
sudo chmod +x *

Hämtade hem den version av Unifi som jag vill ha med wget

unzip UniFi.unix.zip
sudo mv UniFi /opt/UniFi
cd /opt/UniFi/bin
sudo ln -fs /opt/mongodb/mongod mongod
sudo java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start

Sen är det bara att köra på. Kommer troligen att använda en Mikrotik 750GL som switch, router, brandvägg och DHCP server.

Eftersom jag har Unifi AP så slipper jag krångel med att sätta upp en egen AP. Hoppas också att det ska innebära mindre problem. Har märkt att man tappar det trådlösa till och från på Raspberry Pi.