Arduino

Under den här menyn kommer det att finnas lite Arduino projekt som jag gjort eller håller på med.
Järnvägskorsning

Lars Ljungberg har skrivit en intressant artikel i Modelljärnvägsmagasinet som vi ska implementera hos EMJK-RapidH0. Den heter ”stationsstyrning” och manövrerar växlar och signaler.