Hantering av växlar på bangård

Eftersom det blev en anstormning efter mitt inlägg på Modellrallaren tänkte jag komma med nästa specialare.
Min planerade bangård för växling innehåller ungefär 20 st växelmotorer. För att kunna köra lite på stationen är det 26 st växelmotorer totalt. Eftersom datorprogrammet hanterar samtliga växlar så innebär det 4 st LR100 skulle behövas. Till det kommer en massa alla tryckknappar.

Nu är det 21 st tryckknappar och bara 1 st LR100. Resten är löst med dioder. Genom att trycka en knapp kommer en eller flera ingångar på LR100 att aktiveras. Programmet lagrar denna information under en kortare tid. Nu trycks nästa knapp. Programmet vet nu vilken tågväg som önskas och lägger samtliga berörda växlar.
Det hela fungerar men ännu inte tillräckligt bra. Railroad&Co hanterar inte input på det sätt som jag trodde. Programmet är inte designat för denna typ av hantering. För att få det fungera måste jag skriva en del macros. När någon ingång aktiveras startas en timer. När timern gått ut, då läser man av vilket bit-mönster som genererats. Dessa tider är det som strular. Man får för närvarande inte trycka för snabbt, men inte heller för långsamt. I vissa situationer verkar det även som om det är känsligt för ordningen på inmatad sekvens. Hoppas kunna lösa det annars måste jag bygga ut med 3 st LR100. Bangården måste hanteras av programmet då bangården och datorstyrda tåg samsas om vissa spår och växlar.