Mer programmering

Har kört detta program i många år. Och man lär sig nytt varje gång man sätter igång och ska lösa nya eller gamla problem. Nu gäller det att kunna starta rengöringståget åt bägge hållen. Hittills har det bara fungera att köra ut från uppställningsspåret. Beroende på tågets riktning på spåret så ska det även kunna backa ut och köra åt motsatt håll. Problemet har varit att tåget inte backat tillfäckligt långt för att växlar ska kunna läggas om. Men med “Guld”-versionen så går det att göra många finesser. Inte perfekt ännu men bra nära.