13.9479 – 13.95 = 2.1ms för snabbt

Så fort har jag aldrig förr kört på strippen, 13.94. Helt självklart lite snabbare en min dialin tid. Men var i alla fall föra C5:an över linjen, men det skillde inte mycket. I banracing tog bromsarna slut ganska fort. Körde väl ett 10-tal varv och sedan kokade bromsarna. Men det är kul så länge det varar.