Mailman installerat

Mailman nu installerat. Alla tester har fungerat bra och förslag ska lämnas att vi börjar använda det i RapidH0. Det skulle underlätta en hel del för medlemmarna att kommunicera via e-mail. Man skickar till en adress som hanterar mailet vidare till medlemmarna. Vidare så arkiveras alla mail.
Viktigt är att rubriken används på ett bra sätt. Det finns inte någon möjlighet att söka i arkiven som det ser ut nu. Möjligen att man skulle kunna sätta upp en sökmotor som klarar av det.