Iordningställande

Så ha det blivit dags att ställa tillbaka saker och ting efter all målning som gjorts.

Nu har äntligen spröjsen i fönstren tagits bort, inte en dag för tidigt. Så har spegeln fått ny spegel och har satts upp. Hoppas verkligen att den kan sitta uppe nu utan att rasa ner. Kraftig krok som skruvats fast med plugg. Så det borde funka. Har också bättringsmålat ett par små saker.