Server nu uppgraderat till Fedora Core 3

Uppgradering till FC3 gick bra. Det som bråkade var DNS i snudd på vanlig ordning. Orsaken kan vara att rpc.statd inte heller ville fungera. Detta är nu fixat och allt verkar fungera normal. En omboot ska göras och kommer troligen att ske i morgon. För att på rcp.statd att fungera to jag bort en fil på /var/lib/nfs/statd/sm.bak/ och problemet var löst.